Witaj w Toruńskiej Szkole Biblijnej!

Jest nam niezmiernie miło zaproponować Państwu naukę w Naszej Szkole Biblijnej, gdzie będziemy podawać wiedzę o Piśmie św. dla wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej świadomie odczytywać Słowo Boże.

* Maksymalna liczba uczestników: 130.

Gdzie?

Centrum Dialogu
plac Frelichowskiego 1,
87-100 Toruń

Początek

Zajęcia co dwa tygodnie - od października do czerwca

Wykładowcy

Bibliści z Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

Uczestnicy

Liczba uczestników ograniczona do 130

Organizacja semestru

Jest nam niezmiernie miło zaproponować Państwu naukę w Naszej Szkole Biblijnej, gdzie będziemy podawać wiedzę o Piśmie św. dla wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej świadomie odczytywać Słowo Boże.

Poniedziałki (co dwa tygodnie)

Zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie w wyznaczone dni (zobacz kalendarium powyżej) – zawsze w poniedziałek, w godzinach od 18.00 do 21.20.

Wykłady i "słodka przerwa"

W czasie każdego spotkania będą dwa bloki wykładowe po 90 min każdy. Pomiędzy nimi zapraszamy na kawę/herbatę i ciasto do foyer.

Tematy wykładów-III Semestr

W trzecim semestrze zapraszamy na wykłay: Corpus Paulinum (Ks. dr hab. Dariusz Iwański, prof. UMK ); Księgi historyczne (Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor); Księgi historyczno dydaktyczne (Ks. dr Marcin Chrostowski)

 

Tematy wykładów - II Semestr

W drugim semestrze zapraszamy na wykłady: Ewangelie Synoptyczne (ks. prof. Dariusz Kotecki); Prorcy Więksi (ks. prof. Tomasz Tułodziecki); Księgi Mądrościowe (ks. prof. Dariusz Iwański)

Wszystko zaczęło się od "eksperymentu"

Szkoła przed pandemią 🙂

Na początku roku 2019 postanowiliśmy przekonac się, czy istnieje zapotrzebowanie na Szkołę, w której zainteresowani mogliby pogłębiać swoją wiedzę biblijną. Dostawaliśmy na ten temat sprzeczne sygnały. Postanowiliśmy, że jeśli w ciągu miesiąca od ogłoszenia zapisze się co najmniej 100 osób, to jest to znak Boży, że należy taką szkołę szybko zakładać. W ciągu trzech tygodni zapisało się 290 osób, tak że musieliśmy wstrzymać zapisy, gdyż sala nie mieściła wszystkich chętnych.

N-Adventures

Pielgrzymki do Ziemi Świętej i jeszcze dalej
Toruń, ul. Zbożowa 17/37
NIP 9562320737

Organizator Toruńskiej Szkoły Biblijnej

Nasi wykładowcy

ks. prof. dr hab. WOJCIECH PIKOR

WT UMK Toruń

Kapłan diecezji pelplińskiej, wykładowca Wydziału Teologicznego UMK oraz WSD w Pelplinie. Absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Obszary badawcze: księgi prorockiego Starego Testamentu, analiza narracyjna i retoryczna tekstów biblijnych, katecheza biblijna.

ks. dr MARCIN CHROSTOWSKI

Kapłan diecezji bydgoskiej, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował także w Tel Aviv UniversityStudium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie oraz Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Zainteresowania naukowe: Septuaginta, księgi historyczno–dydaktyczne Starego Testamentu, historia biblijna.

ks. dr hab. DARIUSZ IWAŃSKI prof. UMK

WT UMK Toruń
Absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Specjalista od ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, a wśród nich zwłaszcza interesuje się Księgą Hioba. Zajmuje się Pięcioksięgiem oraz Corpus Paulinum.

Ceny

Proponujemy dwa modele płatności

W pierwszym modelu uiszcza się opłatę za jeden semestr. Wynosi ona 400 PLN. W drugim wariancie uczestnik wnosi kwotę 700 PLN za dwa semestry, czyli otrzymuje rabat w wysokości 100 PLN za rok nauki. W obu wypadkach opłaty należy uiścić przelewem na konto organizatora: N-Adventures, ul. Zbożowa 17/37, 87-100 Toruń; ING 79 1050 1979 1000 0090 8011 2817 [koniecznie z dopiskiem: opłata za TSB]

3 semestr (2023/2024)

400 PLN
  • Pełne uczestnictwo w Toruńskiej Szkole Biblijnej
  • Dostęp do prezentacji z wykładów
  • Słodka przerwa między wykładami

4 semestr (2023/2024)

400 PLN
  • Pełne uczestnictwo w Toruńskiej Szkole Biblijnej
  • Dostęp do prezentacji z wykładów
  • Słodka przerwa między wykładami
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.