Witaj w Toruńskiej Szkole Biblijnej!

Jest nam niezmiernie miło zaproponować Państwu naukę w Naszej Szkole Biblijnej, gdzie będziemy podawać wiedzę o Piśmie św. dla wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej świadomie odczytywać Słowo Boże.

* Maksymalna liczba uczestników: 130.

Gdzie?

Centrum Dialogu
plac Frelichowskiego 1,
87-100 Toruń

Początek

Zajęcia co dwa tygodnie - od października do czerwca

Wykładowcy

Bibliści z Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

Uczestnicy

Liczba uczestników ograniczona do 130

Organizacja semestru

Jest nam niezmiernie miło zaproponować Państwu naukę w Naszej Szkole Biblijnej, gdzie będziemy podawać wiedzę o Piśmie św. dla wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej świadomie odczytywać Słowo Boże.

Poniedziałki (co dwa tygodnie)

Zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie w wyznaczone dni (zobacz kalendarium powyżej) – zawsze w poniedziałek, w godzinach od 18.00 do 21.20.

Wykłady i "słodka przerwa"

W czasie każdego spotkania będą dwa bloki wykładowe po 90 min każdy. Pomiędzy nimi zapraszamy na kawę/herbatę i ciasto do foyer.

Tematy wykładów - I Semestr

W pierwszym semestrze zapraszamy na trzy wykłady: Wstęp do Pisma św. (ks. prof. Dariusz Kotecki); Historia i Archeologia Biblijna (ks. prof. Tomasz Tułodziecki); Pięcioksiąg (ks. prof. Dariusz Iwański)

Tematy wykładów - II Semestr

W drugim semestrze zapraszamy na wykłady: Ewangelie Synoptyczne (ks. prof. Dariusz Kotecki); Prorcy Więksi (ks. prof. Tomasz Tułodziecki); Księgi Mądrościowe (ks. prof. Dariusz Iwański)

Wszystko zaczęło się od "eksperymentu"

Szkoła przed pandemią 🙂

Na początku roku 2019 postanowiliśmy przekonac się, czy istnieje zapotrzebowanie na Szkołę, w której zainteresowani mogliby pogłębiać swoją wiedzę biblijną. Dostawaliśmy na ten temat sprzeczne sygnały. Postanowiliśmy, że jeśli w ciągu miesiąca od ogłoszenia zapisze się co najmniej 100 osób, to jest to znak Boży, że należy taką szkołę szybko zakładać. W ciągu trzech tygodni zapisało się 290 osób, tak że musieliśmy wstrzymać zapisy, gdyż sala nie mieściła wszystkich chętnych.

N-Adventures

Pielgrzymki do Ziemi Świętej i jeszcze dalej
Toruń, ul. Zbożowa 17/37
NIP 9562320737

Organizator Toruńskiej Szkoły Biblijnej

Nasi wykładowcy

ks. prof. dr hab. DARIUSZ KOTECKI

WT UMK Toruń

Absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Specjalista od Ewangelii synoptycznych (zwłaszcza od Ewangelia wg św. Marka), a także od Pism Janowych (przede wszystkim od Apokalipsy św. Jana). Specjalizuje się również w chrystologii i pneumatologii biblijnej, a także w proforystyce pastoralnej.

ks. dr hab., prof. UMK TOMASZ TUŁODZIECKI

WT UMK Toruń
Absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Specjalista od ksiąg historycznych i prorockich Starego Testamentu. Wśród zaintersowań także Ewangelia wg św. Łukasza.

ks. dr hab. prof. UMK DARIUSZ IWAŃSKI

WT UMK Toruń
Absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Specjalista od ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, a wśród nich zwłaszcza interesuje się Księgą Hioba. Zajmuje się Pięcioksięgiem oraz Corpus Paulinum.

Ceny

Proponujemy dwa modele płatności

W pierwszym modelu uiszcza się opłatę za jeden semestr. Wynosi ona 350 PLN. W drugim wariancie uczestnik wnosi kwotę 600 PLN za dwa semestry, czyli otrzymuje rabat w wysokości 100 PLN za rok nauki. W obu wypadkach opłaty należy uiścić przelewem na konto organizatora: N-Adventures, ul. Zbożowa 17/37, 87-100 Toruń; ING 79 1050 1979 1000 0090 8011 2817 [koniecznie z dopiskiem: opłata za TSB]

1 semestr

350 PLN
  • Pełne uczestnictwo w Toruńskiej Szkole Biblijnej
  • Dostęp do prezentacji z wykładów
  • Słodka przerwa między wykładami

2 semestry

600 PLN
  • Pełne uczestnictwo w Toruńskiej Szkole Biblijnej
  • Dostęp do prezentacji z wykładów
  • Słodka przerwa między wykładami
Polecamy